• Go to Home
In Mbrojtja e Mjedisit

Sistemi Elektronik i Monitorimit te Pyjeve

Sistemi Elektronik i Monitorimit te Pyjeve

Ky angazhim ka si objektiv krijimin e një sistemi të integruar që do të mundësojë monitorimin e aktiviteteve të paligjshme dhe identifikimin në kohë të zjarreve, si një nga objektivat strategjike të programit të qeverisë për pyjet. Ky angazhim ka këto objektiva:

  • Krijimin e sistemit të integruar për monitorimin e pyjeve për të parandaluar prerjen e paligjshme të pyjeve;
  • Detektimin dhe zbulimin në kohe reale të zjarreve që mund të ndodhin në pikat që do të mbulohen nga sistemi;
  • Monitorimin 24 orë në 365 dite të vitit, të pikave kyce të përcaktuara për parandalimin e prerejve të paligjshme dhe kontrollin e transportit të materialit drusor nga pyjet në drejtim të qendrave urbane ku ai grumbullohet e tregëtohet.
  • Permiresimin e cilësise së sherbimit për parandalimin e kundravajtjeve për prerjen e pyjeve;
  • Shkëmbim informacioni në kohe reale me strukturat e tjera përgjegjëse për monitorimin dhe ndjekjen e autorëve të veprimeve të kundra ligjshme;
  • Uljen e nivelit të korrupsionit në sektorin e pyjeve.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>