• Go to Home
In News

Raport mbi Perceptimin e qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor në bashkitë Fier dhe Shkodër

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në kuadër të projektit ‘OpenALB: “Partneriteti ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve në luftën kundër korrupsionit dhe promovimit të qeverisjes së mirë”,  ka zhvilluar studimin “Perceptimi i qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor” në bashkitë Fier dhe Shkodër.

Qëllimi i këtij raporti është të vlerësojë performancën e shërbimeve të ofruara nga Bashkia Shkodër dhe Bashkia Fier dhe të sjellë në pah pritshmëritë e pjesëmarrësve për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Për më teper klikoni për të shkarkuar raportin e plotë për këto bashki:

 Fier report 17.08.2016 & SHKODER report 17.08.2016

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>