• Go to Home
In News

Publikohet Raporti i Vlerësimit nga IRM mbi Plan e II të Veprimit të Qeverisë në kuadër të PQH

Mekanizmi i Pavarur i Raportimit në Shqipëri, publikon raportin e vlerësimit mbi Plan e II të Veprimit  të Qeverisë në kuadër të iniciativës ndërkombetare, Partneritet për Qeverisje të Hapur. Raporti mbulon periudhën e zbatimit të Plan Veprimit, qershor 2014 -2016.

Klikoni per te shkarkuar raportin në gjuhën Angleze.

Versioni ne gjuhën Shqipe do të publikohet së shpejti.  Periudha dy javore për të dhënë komentet tuaja mbi këtë raport do të fillojë menjëherë pas publikimit në gjuhën Shqipe.

Të interesuarit për të dhënë komentet e tyre në Anglisht mund të drejtohen në linkun: http://www.opengovpartnership.org/country/comment-report/albania-end-term-report-public-comment

si dhe në adresën e emailit: irm@opengovpartnership.org

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>