• Go to Home
In Modernizimi i Sherbimeve Publike

Prezantimi dhe shtimi i sporteleve dixhitale – AKSHI

Prezantimi dhe shtimi i sporteleve dixhitale

Nëpërmjet shpërndarjes së sporteleve dixhitale, portali unik qeveritar e-Albania synon të ofrojë akses dhe kërkim më të lehtë në internet për të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët mund të drejtohen në një pikë të vetme aksesi publik për të marrë informacion apo shërbimet publike online që ofrohen nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania. Sportelet dixhitale të shërbimeve publike do të ofrojë nëpërmjet automatit shërbime publike 24/7. Me anë të kioskave digjitale bëhet e mundur që shërbimet e ofruar nëpërmjet portalit unik qeveritar eAlbania të kenë mundësi aksesi nga të gjithë qytetarët shqiptarë. Perzantimi për herë të parë i kioskave dixhitale do sjelle rritje te trasparences per sherbimet e ofruar nga administrate .Në këtë mënyrë, nëpëmjet ofrimit të shërbimeve eklektronike synohet të përmirësohet disponueshmëria, cilësia dhe transparenca e shërbimeve publike si dhe të reduktohet koha e zbatimit të proçedurave dhe kostot e administratës publike.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>