• Go to Home
In Modernizimi i Sherbimeve Publike

Ofrimi i shërbimeve elektronike – AKSHI

Ofrimi i shërbimeve elektronike

Ky angazhim synon që nëpërmjet një Sistemi menaxhimi formash elektronike (eForms). hartimin dhe dërgimin elektronik të kërkesave për eSherbime nga qytetaret me ane te formularëve (eForm-ave). Kjo do të ndihmojë institucionet e përfshira për të zvogëluar punën manuale me letra e cila është më e ngadalte sesa perpunimi elektronik i informacionit duke perdorur forma elektronike për komunikim me qytetarët. Sistemi gjithashtu do të ndihmojë qytetarët dhe biznesin për të zvogëluar kohën për marrjen e shërbimeve. Koha për përpunimin e formularëve do të reduktohet për shkak se eFormat e dorëzuara do të jenë ne format elektronike. Sistemi do të rrisë efiçençën e punonjësve qeveritarë të cilat do ti sherbejne me shpejt dhe me mire qytetareve

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>