• Go to Home
In Modernizimi i Sherbimeve Publike

Krijimi i sistemit multifunksional të qëndërzuar për lejet e ndertimit – AKSHI

Krijimi i sistemit multifunksional të qëndërzuar për lejet e ndertimit

Ky angazhim parashikon ndërtimin i një sistemi multifunksional për të lehtesuar procedurat e aplikimeve për leje ndërtimi dhe zhvillimi duke dhënë mundësinë që qytetaret dhe bizneset të aplikojnë online. Qëllimi i këtij projekti është ndërtimi i një sistemi multifunksional dhe të qëndërzuar për të lehtësuar procedurat e aplikimeve për leje zhvillimi dhe ndërtimi, duke iu dhënë mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online.

Duke qenë një system i qendërzuar synohet që të aksesohet në mënyrë elektronike nga të gjitha njësitë e qeverisjes qendroer dhe të gjithë institucionet e tjera të përfshira në procesin e vendimmarrjes, nëpërmjet llogarive përkatëse. Ky projekt synon realizimin e komunikimit elektronik të regjistrit të AKPT-së me regjistrat elektronikë të institucioneve të tjera për për verifikime apo marrje automatike të të dhënave të aplikantëve, nëpërmjet platformës qeveritare të ndërveprimit, si dhe gjurmimin e statusit të aplikimit në cdo fazë të tij nëpërmjet sistemit e-Tracking.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>