• Go to Home
In News

Forumi OpenAlb #Open#bydefault

openalb2Më 22 nëntor 2016, IDM në bashkëpunim me MIAP, në kuadër të projektit ‘OpenALB: Partneriteti ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë Civile në luftën kundër korrupsionit dhe promovimin e mirëqeverisjes’ mbështetur nga ambasada Amerikane, organizuan një tryezë diskutimi me qëllim prezantimin e rezulateve dhe problematikave të hasura gjatë zbatimit të Planë Veprimit për vitin 2014-2016, si dhe reflektime mbi sfidat e përbashkëta në zbatimin e suksesshëm të planit të tretë të veprimit në dy vitet e ardhshme bazuar edhe ne rolin e Forumit OpenALB.

Gjatë ketij takimi, përfaqësues të Qeverisë dhe Shoqërise Civile u mblodhën së bashku për të ndarë përvojën e tyre në lidhje me hartimin e Palan Veprimit akutal dhe për të ndërmarrë angzhime të mëtjeshme bashkëpunimi në kuadër të Partneriteti për Qeverisje të Hapur.

event openalb 3Gjatë eventit, Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike dhë njëkohësisht Koordinatoria Kombëtare e OGP, event opealb1znj. Milena Harito theksoi rëndësine e këtij forumi, si dhe nevojën e bashkëpunimit dhe kontributit të Shoqerisë Civilie gjatë hartimit të Plane Veprimeve Kombëtare. Ministria Harito gjitathashtu theksoi angazhimin e vazhdueshëm të qeverisë për të zbatuar parimet e PQH në Shqipëri.

Ndërkohë, perfaqesues të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit sollën në vëmendje dobishmerinë e forumit OpenAlb dhe nevojën për të konsoliduar rolin e tij në vitet në vazhdim.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>