• Go to Home
In Qasja ne Informacion

Angazhim për Standarte Open Contracting. Publikim në formatin Open Data të kontratave publike – AIS

Angazhim për Standarte Open Contracting. Publikim në formatin Open Data të kontratave publike

Qeveria Shqiptare të angazhohet në përdorimin e standardeve Open Contracting. Ky është një trend aktual i përpjekjeve të shteteve dhe aktorëve të transparencës për informacion të hapur mbi kontratat publike dhe mënyrën se procedohet deri në finalizimin e tyre. Për këtë arsye Qeveria Shqiptare mund të konsiderojë parime të transparencës dhe aksesit publik gjatë hartimit të ligjit të ri për Prokurimet Publike. Ky ligj do të duhet të konsiderojë të detyrueshëm publikimin e çdo ekstrakti kontrate për Punë Publike, Furnizime me Mallra apo Shërbime, kontrata të PPP apo Koncensioneve, kontrata për Qiradhënie Publike, Shitje të Aseteve Publike apo Kontrata të Borxhit dhe Kredimarrjes Publike në nivel lokal dhe qendror. Po njësoj të detyrueshme për tu publikuar dhe aksesuar online duhet të përcaktohen edhe Kontratat e Dhurimit me palë institucione publike.

Regjistri Koncesionar që do të ndërtohet në bazë të Ligjit për Koncesione dhe PPP, si dhe VKM-së të konsiderohet për tu realizuar në një format Open Data. Kjo duke garantuar

të dhëna të sekretit tregtar apo intelektual. Te ofroje informacion te hapur mbi kontratat publike dhe menyren se si procedohet deri ne finalizimin e tyre.

Shprehni mendimin tuaj

Komentoni

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>