• Go to Home

LAJMET E FUNDIT

EVENTET E ARDHSHME

null

Eventet

Klikoni per te lexuar me shume per eventet

Çfarë është Partneriteti për Qeverisje të Hapur

Sfidat:
 • Përmirësimi i Shërbimeve Publike
 • Rritja e Integritetit Publik
 • Menaxhim Efikas i Burimeve Publike
 • Krijimi i Komuniteteve të Sigurta
 • Rritja e Përgjegjësisë së Korporatave

Angazhimet e PQH janë:
 • Të veçantë
 • Të matshëm
 • Veprues
 • Relevant

Parimet e PQH janë:
 • Transparencë
 • Pjesëmarrja qytetare
 • Llogaridhënia
 • Inovacioni

open-govermentPM

Partnerët

Parimet themelore të PQH

Transparencë

Pjesëmarrje qytetare

Llogaridhënie

Inovacion